Donbassföreningen ökar aktiviteten. 4 informativa banderoller har satts upp i centrala delarna av Malmö för att påminna det svenska folket om  hur allvarlig  situationen är för de människor som bor  i Södra och Östra Ukraina (Folkrepublikerna Dontesk och Lugansk) som blir ständigt bombarderade av  Kievregimens styrkor,  fast de anser sig vara  “i fredstider”.  Budskapet på banderollerna är följande: “Befria Novorossiya från Kiev-nazistena”-“Befria de politiska fångarna i Ukraina”-“Stöd arbetarnas antifascistiska kamp i Donbass”

Advertisements