Untitled-1

Förbundet ”gränsinvånare i Polen” tilltalade justitieministern i Polen, justitiekanslern, chefen för Institutet för lokala nationella minnen i Polen, krävde att de vidtar konkreta åtgärder baserade på den resolution som antogs av sejmen och som erkände Volyn massakern som folkmord. Författarna menar att beslutsamma åtgärder krävs för att förhindra spridning av den kriminella och totalitära Bandera- ideologin, deras symbolik och anti-polska slagord.

” De som är skyldiga till att sprida dem på Polens territorium bör straffas enligt lagen. Det är också nödvändigt att vidta åtgärder för att identifiera och straffa de Bandera brottslingar som, av en eller annan anledning, undkom straff, när de vistades på Polens territorium. “

Det föreslås i brevet att erkänna som olaglig verksamhet och ideologi sådana organisationer som UPA, OUN “Polesskaya Sich”, Legion av ukrainska Sich Riflemen, den ukrainska självförsvar Legion, den fjortonde Waffen-SS Grenadier Division. Författarna till brevet är övertygade om att sejmen-resolutionen bara är början på en process för att återställa rättvisa med lagliga medel.

Advertisements