hej

Finland kommer att vara deltagande i övningar med det  amerikanska flygvapnet  som ska hållas i Maj på finskt territorium vid flygplatsen Rissala. Övningarna är en uppenbar kränkning av artikel 15 i fredsföredraget som skrevs på i Paris 1947. I artikel 15 i fredsfördraget i Paris står det att: “. Personal som inte ingår i den finska armén, flottan eller flygvapnet , inte kommer att hålla någon form av militär-, sjö- eller militärflyg- träning enligt definitionen i bilaga II

Detta fredsfördrag  undertecknades av Finland på grund av sitt deltagande i andra världskriget som en allianspartner  till Nazityskland  och av de allierade, i synnerhet Sovjetunionen , Storbritannien och Kanada. Ändringar av bestämmelserna i avtalet är endast möjligt i samråd med FN: s säkerhetsråd. Finlands brott mot Parisfördraget  är oacceptabelt ur internationell lags synvinkel  och förstör systemet med den internationella efterkrigs-världsordningen.

Advertisements