1035895515

Den första vice ordförande i Federationens försvars- och säkerhetsrådskommitté Franz Klintsevich hävdade att de ukrainska myndigheterna  är skyldiga till attacken på den ryska ambassaden i Kiev.

Den verkliga ansvaret för orgien runt den ryska ambassaden i Kiev ligger hos de högsta ukrainska myndigheterna. De provocerade nationalister begår kriminella handlingar, efter att ha upphöjt hysterin kring rättegången mot Savchenko till samma nivå som statlig politiken. Och dessa myndigheter inte har gjort något för att stoppa de galna ligisterna, -anser parlamentsledamoten. “Jag har inga tvivel om att alla nödvändiga slutsatser från denna händelse kommer att dras av Ryssland” avslutade han.

Doni News Agency

Advertisements