serveImage (3)

Mer än tusen personer lyssnade på Alexey Markovs live presentation, befälhavaren för den kommunistiska gruppen av brigaden “Prizrak” (Ghost), under den internationella Rosa Luxemburg konferensen i Berlin under helgen. Som värdinna av mötet agerade Susann Witt-Stahl – den berömda tyska journalisten,. Gästerna ställde frågor som rör hushåll och vardagsliv hos de stridande i “Prizrak”, samt om den militära situationen i den främre delen av fronten.

Markov kännetecknade den politiska situationen med orden “varken krig, eller fred”, berättade också hur soldater av ‘Prizrak höll ordning i det kontrollerade territoriet, utförde sjukvård, organiserade hjälp och försökte hjälpa lokalbefolkningen på alla möjliga sätt . Han redogjorde också att soldater av “Prizrak” vid upprepade tillfällen blev vittnen till hur förbrytare i nationalistiska bataljoner sköt på inte bara  “Prizrak ‘, men också på vanliga ukrainska enheter.

serveImage (5)

Markov uttryckte oro över det faktum att det i Europa åter växer fram höger-extremistiska krafter och att “de härskande klasserna i Europa kan återigen satsa på fascister”. Han hoppades också att till den “historiska arenan” skulle komma verkliga kommunister som skulle vara kapabla att verkligen försvara sina synpunkter.

“Vi kämpar för ett samhälle som bygger på ömsesidig hjälp, vänskap mellan människor och socialism,” betonade Markov.

“Länge leve internationell solidaritet,” skanderade konferensdeltagarna.

Översatt Donbassföreningen Malmö

Doni News Agency

Advertisements