slavyanskmay1r

5. December, år 2015. Lugansk folkrepublik, Novorossiya. LFP statschef Igor Plotnitsky har undertecknat en stadga om följande heldagar för yrkesutövande grupper  i republiken:

• Dag för militärt kontraspionage – den 19 December;
• Dag för nationell säkerhet – den 20 December;
•Elektrikernas dag – den 22 December
•Dagen för  arbetarna inom pensionsfonden – den 22 December;
•Räddningstjänstens dag – den 27 December.
Helgdagarna kommer att firas årligen. Stadgan “om upprättande av helgdagar” undertecknades för att bevara gamla traditioner och för att öka uppmärksamheten av olika arbetstagare inom olika fält och deras betydande bidrag till bildandet, utvecklingen och stärkandet av Lugansk folkrepublik. Stadgan skall träda i kraft på dagen för dess undertecknande.

översatt av Donbassföreningen Malmö

 

LUG-INFO

Advertisements