Här nedanför kommer ett spansk nyhetsklipp om colombianen Alfonso Cano som strider nere i Dontesk för spökbrigaden. I klippet syns också en annan volontär vid namn  Ivanovich som kommer ifrån Chile som har nyligen har anslutet sig till spökbrigaden .

Advertisements