Nyligen har vi producerat en film för uppmana folk i Europa att vara delaktiga i solidaritetsrörelsen för Donteskt och Lugansk som vi håller på bygga upp.

Advertisements